Find en golfklub i Danmark

 

Kort information om golf

Golferens grundudstyr består af et sæt køller (max. 14 under turneringer) og en golfbold. Der spilles på en udendørsbane, der typisk består af 18 huller med en samlet længde på 5–6 km.

Hvert hul har et tee-sted, hvorfra spillet startes og bolden (ofte) placeres (på en lille træ/plastic pind = en tee) og en green med hullet, som bolden skal i, markeret med en flagstang. Imellem tee-sted og green kaldes tætklippede græsarealer: fairway, medens arealer med længere græs og lignende benævnes rough (dog semirough når græsset er relativt kort og grænser op til fairwayen). Dertil kommer forskellige forhindringer som bunkers = sandgrave eller vandløb/søer = vandhazarder samt både naturlige og kunstigt anlagte forhindringer, der gør hullet og spillet mere udfordrende og spændende: træer og buske, stier og broer.

Fra tee-stedet gælder det om at slå bolden i hul i færrest mulige slag. Hvert slag eller forsøg på at ramme tæller ét slag. Længden af et hul kan variere, men er ofte mellem 100 og 500 m. Et "par 3-hul" er mellem 0-230 m. "Par 4" er mellem 231-430 m og "par 5" er 431 m og over. Der findes enkelte "par 6-huller", men de er sjældne. Banens samlede par er summen af disse par-3,4,5 huller, typisk 72.

"Par" betyder det antal slag en dygtig spiller bruger for at komme i hul – både på det enkelte hul og på hele banen. Ideelt bruger spilleren tre slag på et par 3 hul: Et slag til green og to slag til at komme i hul, 4 slag på et "par 4 hul": 2 slag for at nå greenen og to slag for at komme i hul osv.